Tafarn y 'Dinas Arms' Public House

Rhwng 1820 a 1900, tafarn yn Newport Rd oedd y ‘Dinas Arms’. Ond , pan brynodd Robert Lewis, ‘Wine & Spirit Merchant’ y rhydd-ddaliad ar gyfer y busnes, fe’i trosglwyddwyd i adeilad yn nes at y Cei (ac at y morwyr sychedig!) Gwyddom fod sawl landlord –

 

1901 – Gadawodd Jabez Evans, gan wneud lle i W Jenkins, gynt o Westy’r Glan, Dinas.

1906 – Thomas Jenkins

1911 -16 – Mrs Mary Jenkins

1920 – Mr J Owens

1923-45 – Mrs Mary J Owens

Bu’r Dinas Arms yn cael ei adnabod fel ‘Yr Hotel’, ac aelodau’r teulu Owen we’n byw yno fel ‘Edith yr Hotel’ neu ‘Tommy’r Hotel’, ayb….

Bu William a Catherine Davies yn cadw’r dafarn yn fwy ddiweddar.  Buon nhw yn y Sailors Return cyn hynny.  Dilynwyd William a Catherine yn y Dinas Arms gan eu merch Eleanor, a’i gwr, Howard Reynolds. Nhw oedd yno yn 1958, yn sicr. Wedi marwolaeth  Eleanor yn 1974, daeth y teulu McDonald i gadw’r dafarn.

Pan adawodd y teulu McDonald, rhoddwyd y gorau i werthu cwrw yn y ‘Dinas Arms’. Bu sôn mawr am ledu’r ffordd a’r angen i ddymchwel yr adeilad. Daeth y cynlluniau i gyd i ddim.

Mae sawl enw gennym ni ar gyfer llun rhif 4 – Phillip Oakley Davies, Kim Williams, Ifan Roach, Willie Page, Jack Evans, Jackie Thomas, Howard Reynolds ? (bachgen/boy), Walter Williams, Willie James Evans, Ronnie Thomas.

Between 1820 and about 1900, the ‘Dinas Arms’ was a public house situated in Newport Road. However, when Robert Lewis, ‘Wine & Spirit Merchant’ bought the freehold for the business, he transferred it to a property closer to the Quay (and it’s thirsty sailors!) We know that there were several landlords –

1901 – Jabez Evans left, making way for W Jenkins, previously at the Glan Hotel, Dinas.

1906 – Thomas Jenkins

1911 -16 – Mrs Mary Jenkins

1920 – Mr J Owens

1923-45 – Mrs Mary J Owens

The Dinas Arms was known as ‘The Hotel’, and the Owen family who lived there were known as ‘Edith the Hotel’ or ‘Tommy the  Hotel’ etc….

William and Catherine Davies kept the pub more recently. They were in the Sailors Return before that. William and Catherine were followed in the Dinas Arms by their daughter Eleanor, and her husband, Howard Reynolds. They were certainly there in 1958. After Eleanor’s death in 1974, the McDonald family came to live at the Dinas Arms.

When the McDonald family left, the ‘Dinas Arms’ stopped trading. There was talk of widening the road and demolishing  the building. The scheme came to nothing.

We have several names for photo no 4 – see left.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.