Capeli'r Cwm / Lower Fishguard Chapels

We adeilad ‘Y Capel Bach’, ar y cornel ger y bont, yn bwysig iawn yn hanes y pentref.

 

Yn anffodus, does dim golwg ohonno erbyn heddi. Cangen o Hermon (Bedyddwyr) oedd yr achos. Byddai Gobeithlu ac Ysgol Sul a Chyrddau Gweddi yn cael eu cynnal yn reolaidd yma. Byddai y Parchg Wynn Owen yn cerdded i lawr o Benucha’r Dre, ym mhob tywydd, pob nos Iau ar gyfer y Cwrdd Gweddi. Fel nifer o bobol eraill yn y cyfnod, doedd e ddim yn berchen car. Er mwyn lledu’r cornel cas ger y bont, dymchwelwyd y capel.

 

Mae un adeilad crefyddol yn dal i sefyll yn y pentre. Hwn yw adeilad y capel Methodistaidd sydd ar bwys yr hen ‘Dinas Arms’. Gwelir hysbyseb o’r County Echo am  gyngerdd yn digwydd yno yn 1904, lle roedd côr cyfan o’r pentre – ‘Côr Glanyrafon’, yn perfformio. Mae erthygl arall yn adrodd hanes y Côr yn teithio i ardal Croesgoch i gystadlu mewn eisteddfod yn yr un flwyddyn.

 

Rhywbryd fe  brynwyd yr adeilad gan yr Eglwys yng Nghymru a’i hail-enwi’n Eglwys Genhadol Sant Nicholas.

 

Mae’r adeilad wedi bod yn dý haf ers 2004, ond mae cof lleol am wasanaethau yno yn yr 1970au. Byddai y Parchg Gerwyn Morgan yn dod i lawr o Eglwys y Santes Fair i gynnal oedfaon yno, o bryd iw gilydd. Byddai’r plant yn tyrru mewn i’r adeilad bach adeg y Cwrdd Diolchgarwch.

This building, called ‘Y Capel Bach’ (The Little Chapel) used to stand on the corner near the bridge, and was very important in the history of the village.

Unfortunately, there is no sign of it nowadays. The cause was a branch of Hermon (Baptist) Chapel. ‘Band of Hope’, Sunday School and Prayer Meetings were  held regularly here. Rev Wynn Owen would walk down from Morawel (the Manse) at the top of High Street, in all weathers, every Thursday evening for the Prayer Meeting. In common with many people of that era, he did not own a car. In order to widen the dangerous corner near the bridge, the chapel was demolished.

One religious building still stands in the village. This is the Methodist chapel building adjacent to the old ‘Dinas Arms’.  An advertisement from the County Echo from 1904, states that a whole choir from the village – ‘Côr Glanyrafon’ (Riverbank Choir), was to perform at the chapel. Another article tells the story of the Choir at Croesgoch, competing in an eisteddfod in the same year.

At some point the chapel was purchased by the Church in Wales and renamed the Mission Church of St. Nicholas.

The building has been a summer let since 2004, but there are still memories within the community of services held there in the 1970s. The Rev Gerwyn Morgan, of St Mary’s Church would lead services, from time to time. The children would crowd into the small building at Harvest Thanksgiving.

Comments about this page

 • Wonder if perhaps Genuki might be wrong in this instance with regard to the building of the Methodist Chapel being 1902? It appears to be clearly visible in the photo of Lower Town which also includes the multi arch old bridge – this would date the photo prior to 1875. see

  https://www.hanesabergwaun.org.uk/neighbourhoods/lower-town/the-musland-area-with-the-old-bridge

  By Hilary Roscoe (22/08/2022)
 • You are quite right about the ‘City of Arms’ NdeC – sorry! Have changed it. Good spot! I have updated the post reflecting your points. Diolch yn fawr – Hedydd

  By Hedydd Hughes (22/08/2022)
 • There is a confusing mis-translation re the old Methodist Chapel. Dinas Arms has been (auto?)translated from the Welsh as “City of Arms”! It took me several minutes to work out what it referred to.

  Also, from Genuki re this chapel:
  Built in 1902
  Purchased (date?) by the Church in Wales as the Mission Church of St. Nicholas; sold and converted into a private dwelling in 2004.

  [NB another typo: villaire for village.]

  By Natasha de Chroustchoff (22/08/2022)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.