A Trecwn Poem / Cerdd am Drecwn

This poem was among the collection of papers which belonged to Ebenezer Chapel, Goodwick. Mr Ken Williams, secretary to this Independent Chapel at the top of Stop&Call Hill had kept it, and other poems safely. Whether the poet, G R Owen, was a member of the chapel is not known. It seems obvious that he or she was an employee at RNAD Trecwn between 1940-1971. Can any one help us identify G R Owen?Roedd y gerdd hon ymhlith y casgliad o bapurau a berthynai i Gapel Ebeneser, Wdig. Mr Ken Williams, ysgrifenydd y Capel Annibynol hwn ar ben Rhiw Stop&Call oedd wedi ei gadw, a cherddi eraill yn ddiogel. Nid ydym yn gwybod a oedd y bardd, G R Owen, yn aelod o’r capel. Ymddengys yn amlwg ei fod ef neu hi yn gweithio yng Gwaith Array Trecwn rhwng 1940-1971. A all unrhyw un ein helpu i adnabod G R Owen?