Tretio

Bethel Tretio - o'r tu fas / an external view
Bethel Tretio - o'r tu fewn/ an internal view

(Please scroll down for English)

Ar lechwedd bryn, yng ngwlad y gân,
Saif pentre bach Tretio,
A’i gapel hardd a’r fynwent dlos,
Nid pell o’r drws yw honno,
Lle gorwedd llu o gewri’r ffydd,
Fu’n ffyddlon i Dretio,
Taerineb rhain wrth orsedd gras,
Sy’n anodd ei anghofio.

‘Rhen Ddafydd Phillip o Penwaun,
Ddaeth filwaith dros y perci,
Cymerai ran yn ddistaw iawn,
Fe oedd yn arwain canu;
Tonc yr Hen Ganfed oedd o hyd,
Mi gofiaf tra bwy’ yma,
Am hwyl y saint yn dyblu’r gan,
A chofio’r cariad canta’.

Ac Eben Ffrancis, dduwiol ddyn,
Gan bawb a gai anrhydedd,
Bu’n ffyddlon gyda’r achos da,
Ei sel a dynn edmygedd;
Darllenai ran o’r ‘Sgrythur lan,
A phennill ma’s i ganu,
A phlygai glin ger gorsedd gras,
Fel angel wedi’i gannu.

A William Evans, ddiwyd ddyn,
Wnaeth aberth dros ei deulu,
Mae ef yn fyw, er bod yn hen,
Yn hyryd ddinas Dewi;
Mae heddi’n gloff ar bwys ei ffon,
Yn byw yn ddedwydd uniawn,
Ond adeg ddaw, a chyn bo hir,
Y caiff ddedwyddwch cyflawn.

 

Henry James – Croeswdig, Tyddewi.

This poem was written by a man, born and bred in the hamlet of Tretio, near St Davids. Henry James wrote several dozen hymns and poems, all with a Christian theme. It would be lovely to find a photo of him and / or more information about him. If you can help, please let us know.

The poem shares his memories of the small chapel which he would attend as an youth. Bethel was a  Baptist Chapel, built in 1839 and restored in 1902. The present chapel, dated 1902, is built in a simple style with a gable entry and two storeys. By 1993 Bethel had closed and it was later placed on the market.

Verses 2-4 contain a description of three chapel goers whom he particularly remembered,-

V2 Dafydd Phillip of Penywaun, who would lead the singing.

V3 Eben Francis, who would lead the worship by reading from the scripture and praying so meaningfully.

V4 William Evans, who worked hard to support his family, but lived to an old age, in retirement at St Davids.

 

Ysgrifennwyd y gerdd hon gan ŵr, a aned ac a fagwyd yng nghymuned fach Tretio, ger Tyddewi. Ysgrifennodd Henry James sawl dwsin o emynau a cherddi, pob un â thema Gristnogol. Byddai’n hyfryd dod o hyd i lun ohono a / neu fwy o wybodaeth amdano. Mae croeso i chi hala gair os medrwch helpu.

Enw’r Capel oedd Bethel. Adeiladwyd ef gan y Bedyddwyr ym 1839, ond mae’r adeilad presennol yn dyddio i 1902. Erbyn 1993, yr oedd yr achos wedi day ac fe osodwyd y Capel ar y farchnad.

Mae’r gerdd hon, ac eraill o eiddo Henry James, yn debygol o fod wedi ymddangos yng ngholofnau Cymraeg y papurau lleol. Byddai nifer o gerddi tebyg yn cael eu creu yn y cyfnod.

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.