Garnglottas, Pencaer (1)

Un o’r bythynnod bach ymysg y perci twt ar ochor ogleddol  Pencaer oedd Garnglottas. Dim ond adfail sy’ yno heddi. Cafodd ei enwi ar ôl y graig gerllaw. Mae Carn Glottas ymysg nifer o gernydd sydd ger bythynnod North Pole a Gwtws, hen gapel Salem a fferm Trenewydd.

Slawer dydd we roces o’r enw Letys Heti yn byw yng Ngarnglottas. Wedd hi’n cynhyrchu penillion obiti cymeriade’r fro, digwyddiade doniol a gweithgarwch y gymuned. Hyd yn hyn, ‘sneb wedi dod ar draws llun ohonni, na hyd yn oed ei henw llawn, ond fe ddaw’r dydd.

Dyma’r cyntaf o’i cheddi, ac mae mwy i ddilyn yn Garnglottas (2) a Charnglottas (3)

 

1] Mis Hydref ar ddwarnod ffein
Yn gyflym es i Abergweun
Ac yn fy nghoden bishyn tair
I mi iw hala yn y ffair.

2] ‘Rol cyrhaedd yno, hawyr bach
Mi es ar gefn ceffyle bach
Mi wneuthym hynny, ‘nôl arfer Ffair
Fe dalais mas o’r pishyn tair.

3]Dwy geiniog feddwn erbyn hyn
Aeth un o’r rheini ar y swing
A theimlwn erbyn hyn yn ffol
Un geiniog gennyf oedd ar ôl.

4]Doedd gennyf ddim iw neud yn awr
Ond mynd trwy’r Ffair, lan a lawr
Ac edrych wnawn ar hwn a’r llall
Fel pe na bawn yn hanner call.

5]Roedd yna hen faledau fyrdd
Yn cael eu canu hyd y ffyrdd
Pris ceiniog oedd rhai hyn yr un
Daeth rhywun heibio – cefais un.

6]Roedd gwas Caerlem ar bwys y show
Ac ar ei gern roedd hat ‘Jim Crow’s
Yn meddwl ‘i fod e’n gnap o ddyn
A’i fritshis patent cord pen-lin.

7}Ar bwys rhoedd gwraig a phail a thân
A rhostio roedd y scadan mlân
Ces un gan Jim, yr oedd yn ffein
Fel mae holl sgadan Abergweun.

8] Es i a Jim a Marged Ann
I weld shwt le oedd yn Y Swan
Rhoedd pob un yno yn gytun
Pob un a’i fenyw ar ei glin.

9] Ac yn eu plith roedd Dai Dolgar
A Jim y Cnwc a Mari’i whâr
Ac ar glin Dai rhoedd Ann Glan Ust
Yn wên i gyd, o glust i glust.

10] A chwrdd a wnes a’m hewyrth Twm
Fe gesim ffeirin da gan hwn.
Basgedaid lawn o bob rhyw beth
Mi ces yn rhad, heb dâl na threth.

11] Â’r geiniog olaf, prynais bwrs
I gadw’r tocins roedd hwn wrth gwrs
A nôl dychwelais i o’r ffair
Â’r pwrs yn wâg, heb bishyn tair

12]Dechreuodd Meistres ganu’i chloch
Am ‘ mod i’n hwyr yn bwydo’r moch
Ond byddai’n well bod yn y ffair
Na chael y moch i gyd yn aur.

13]Bob mis y dylai’r ffair i fod
Ac nid bob blwyddyn fel mae’n bod
Byddai pawb yn fodlon iawn i hyn
Oni byddent, awn yn syn.

Garnglottas was one of the small cottages, high above the road on the north side of Pencaer. It is just a ruin today. It was named after the nearby rock outcrop. Carn Glottas is among a number of cairns near North Pole and Gwtws cottages, old Salem chapel and Trenewydd farm.

Long ago, a lady called Letys Heti lived at Garnglottas. She produced verses about the characters of the locality, funny events and the activities of the community. So far, no one has come across a photo of her, or even her full name, but that day will come.

Here, (in a loose translation of the original) is the first of many poems that she penned. Others are at Garnglottas (2) and Garnglottas (3)

 

1 This poem records the experience of a young servant girl visiting Fishguard fair on her day off, one October, with thruppence to spend.

 

2 & 3 She rides the merry-go-round and the swinging boats and finds herself left with just a penny in no time at all.

 

 

4 Feeling foolish, she resorts to people watching as it is less expensive!

5 Ballad sellers offer their wares and her final penny is spent on a ballad sheet.

6 A man servant from Caerlem farm catches her eye, wearing a Jim Crow hat and courderoy knee length trousers. He thinks himself quite a catch!

7 A woman is selling roasted herrings from a fire in a pail. The herring is tasty, as all Fishguard herrings are.

 

8 She visits The Swan with friends and all is jolly there. Each lad has his ladylove on his knee.

 

9 Friends from Dolgar (Pwllderi), Cnwc and Llaneast (Fishguard) are all welcoming and in good spirits.

10 A chance meeting with Uncle Tom results in a basket full of goodies to take home from the fair. An unexpected bonus.

11 Somehow, with one penny left, she buyes a purse, but returns home without her thruppence.

 

12 On arrival, her Mistress is cross that she is late – the pigs still need feeding! However, our young lady would rather have a day at the fair than have pigs made of gold!

13 She wishes that there was a fair more often – every month, not annually! Surely, everyone would agree, wouldn’t they?

 

 

 

 

 

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.