Trecwn - ganrif nôl / Trecwn in the last century

Roedd yr amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol yn ardal Trecwn yn y ganrif ddiwetha yn ryfeddol, fel y mae’r toriadau papur newydd yma yn dangos. Hefyd ceir cerdd am yr ardal o 1906.

The variety of social activities at Trecwn in the last century was amazing, as these newspaper cuttings show. Also there is a poem describing the area in 1906.

The County Echo 5-7-1928
The County Echo Nadolig / Christmas 1953
The County Echo 30 - 9 - 1948
19-3-1908 The County Echo
13-12-1906 The County Echo A poem written by a local poet describing the physical and historic features of Trecwn.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.