'Emlyn Hendrefach' - local poet / bardd gwlad.

Working at RNAD Trecwn by day, a farmer and poet by night.

Ffermwr a bardd gwlad we Mr Emlyn Evans, Hendrefach, Trefwrdan. Wedd e hefyd yn gweithio yn RNAD Trecwn. Wedd e wrth ei fodd yn ‘gweitho pishyn’ ar gyfer pob achlysur ac yn ysgrifennu pennillion i’w hala at bapur y County Echo neu’r Llien Gwyn. Chafodd Emlyn ddim blynydde o addysg fel y cafodd eraill, ond wedd e’n mwynhau rhoi pleser i eraill wrth adrodd hanes mewn pennillion.  Mae ei gerddi, erbyn heddi, yn gofnod pwysig o fywyd slawer dydd yn yr ardal. Maen nhw yn adlais o ffordd o fyw sydd wedi mynd heibio.

Diolch i Sian Jenkins, wyres i Emlyn am hala y lluniau a’r wybodaeth.

Mr Emlyn Evans, of Hendrefach, Jordanston was a farmer and country poet . He also worked at RNAD Trecwn. He loved to create poems for every occasion and wrote verses to send to the local newspapers – ‘The County Echo’ and ‘Y Llien Gwyn’. His education at the local school gave him no advantage over his peers, but he enjoyed creating verses which gave pleasure to thers. His poems, today, are an important record of a different way of life in this area. They are an echo of an era which has passed.

Thank you to Sian Jenkins, Emlyn’s grand daughter for sending in the photos and information.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.