"Diwrnod Dyrni" gan Mr Emlyn Francis

Mr Francis yn cyflwyno llun o Bwllderi ar ran Cymrodorion Abergwaun i'r Prifardd Mererid Hopwood, adeg eu ymweliad â'r gymdeithas 3-11-2002 / Mr Francis presenting a picture of Pwllderi on behalf of Fishguard Cymrodorion to the poet Mererid Hopwood, at the time of her visit to the society 3-11-2002

(English text below)

Awdur y geiriau yma ydy Mr Emlyn Francis . Bu’n ffermio Felindre West ym Mhencaer am ddegawdau cyn ymddeol i Benwalis, Abergwaun. Mae’r llinellau yn datgelu gwreiddiau amaethyddol hir a dwfn Mr Francis.

Argraffwyd y gerdd ym mhapur bro Y Llien Gwyn yn Chwefror 2010, rhai blynyddoedd wedi colli Mr Francis o’r gymdogaeth. Yng geiriau’r Llien Gwyn – “Gwr a fu’n golofn bwysig ym mywyd grefyddol a Chymreig Abergwaun” oedd Mr Francis. Er yn fach o gorff, roedd yn fawr mewn sawl ystyr arall. Roedd yn arweinydd ar gôr meibion y Cymrodorion pan oedd dros 80 oed a chafwyd llawer o hwyl yn ei gwmni. Roedd yn gymeriad mwyn, doedd e byth yn defnyddio rhegfeydd. “Howyr bach” we’i ffordd o ollwng stêm! Bydde gydag e gynnig at gerddoriaeth mewn ‘hen nodiant’ – ‘sol ffa’ oedd ei ddull bob gafael.

Mr a Mrs Stephen Harries, Felindre East a fu’n gymdogion iddo yn ystod degawdau eu bywyd gwaith, wnaeth anfon y gerdd i bapur Y Llien Gwyn.


The author of these words was Mr Emlyn Francis. He farmed at Felindre West in the Pencaer area for decades before retiring to Penwallis, Fishguard. These lines are filled with his wide and long experience of being a son of the soil.

The poem was printed in the local Welsh newspaper, ‘Y Llien Gwyn’ in February 2010, a few years after we lost Mr Francis from the locality. The article describes Mr Francis as – “A man who was an important pillar in the religious and Welsh life of Fishguard.”  Although small in stature, he was a giant in many other ways. He was the conductor of the male voice choir of Cymrodorion Abergwaun (Fishguard Welsh Society) when he was over 80 years old and a lot of fun was had in his company. He was of a placid temprament, he was not the type to swear. “Howyr bach!” was his way of letting off steam! He had no patience with music in ‘old notation’ – ‘sol ffa’ was his choice every time.

Mr and Mrs Stephen Harries, Felindre East, who were his neighbours for decades, sent the poem to Y Llien Gwyn newspaper.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.