Goodwick Brick Works

In the yard
1969 - clearing the site
County Echo article Goodwick bricks kiln
County Echo article Goodwick bricks aerial view

The history of the brick works is covered elsewhere in this section – however these are a few extra images which are poor in quality because they are taken from snapshots but are still of interest. There are also two images which accompanied a County Echo article in 1985.

This is a list of some of the men employed in the brick works at the time of closure in 1969 – they all feature in the poem about the brick works penned by B H M D – Pencaer

Percy Williams            Boss                       Goodwick

Billy Childs                   Fitter                      Goodwick

Gwyn Evans          Fitter’s mate              Goodwick

Edwin Rees                                                 Dinas

Andy Doyle                                                 Fishguard

Martin Murphy                                           Fishguard

Todi Billet                                                   Fishguard

Tomi Billet (Todi’s son)                           Fishguard

Twm Bach (Chicago’s father)                Goodwick

Griff Wilment (Ron Wilment’s father) Trefasser

Seth Morris                                                Newport Mt.

Albert Harries                                          Fishguard

Ernie Absalom (Brian Hughes ‘father in law) Gwk

Billy Jenkins (Rob & Tomi’s father)     Fishguard

Johnnie James                                         Castle Morris

Y Gwaith “Brics” Wdig

A glywsoch chi sôn am y Brickyard, rhyw le anghyfredin yw hwn;                                                      Mae yno waith caled a gwresog  ac hefyd gwaith bowlyd a thrwm?

Williams yw enw y gaffer, dyn hynod o dda ydyw ef,                                                                                Mae’n gwybod am bopeth yno, o’r chwarel i lawr hyd y lêdd.

Billy ydyw enw y fitter, Gwyn sy’n ei helpu yn siwr;                                                                                  N’wll dou sydd â gofal y “boiler”, y clei sydd yn cyd rhedeg a dwr.

Mae yno rhyw nifer yn gweithio, sef Edwin o’r Ddinas lan,                                                                    Andy a Martin, hefyd, y rhai hyn sy’n gofalu am y tân.

Dyma’r lle y gwelir Todi, Tomi a Twm bach.                                                                                                A Griff y cawr o Drefasser, a Seth o’r mynydd iach.

Dyma y lle y mae Albert  yn gweithio am ei dorth,                                                                                    Yn dreifo bricks i Hwlfordd a lan i Aberporth.

Mae yno un a’i enw Ernie,  a  Billy o Iet-Y-Gors,                                                                                        Johnnie o Gastell Morris, oll yn dreifio bricks y  Boss.

Mae yno lawer Gwyddel,  a Seison, nawr o bant,                                                                                      Ac erbyn cyfri’r cyfan, fe geir rhyw hanner cant.

Y rhai hyn i gyd sy’n gweithio, bob dydd fel pendil cloc,                                                                         Er mwyn codi tai o Deifi i lawr i Pembroke Dock.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.