Aberfelin, Trefin / Aberfelin, Trevine.

Aberfelin, Trefin o Galendr 'Pentigili' / Aberfelin cove near Trevine from a calendar printed by 'Pentigili' local newspaper.
5-1-1901 The County Echo
18-1-1901 The County Echo.
The County Echo 4-9-1908
Aberfelin
Bu y felin ddŵr yn Aberfelin, ger Trefin, yn malu gwenith a haidd nes gorffen masnachu ym 1918. Yn ddiweddar cafodd ei hadfer a’i gwneud yn ddiogel.

Ysgrifennodd y bardd William Williams (1875 – 1968), [enw barddol ‘Crwys’], gerdd am y felin – ‘Melin Trefin’. Roedd William Williams yn Archdderwydd (prif fardd Gorsedd y Beirdd) ac yn enillydd Coron yr Eisteddfod Genedlaethol dair gwaith. Mae’r gerdd yn boblogaidd iawn. Roedd yn gyntaf ar hugain mewn pôl piniwn ar-lein BBC Cymru o hoff gerddi Cymry Cymraeg yn 2003.

  Melin Trefin

Nid yw’r Felin heno’n malu
Yn Nhrefin ym min y môr,
Trodd y merlyn olaf adref
Dan ei bwn o drothwy’r ddôr,
Ac mae’r rhod fu gynt yn chwyrnu
Ac yn rhygnu drwy y fro,
Er pan farw’r hen felinydd
Wedi rhoi ei holaf dro.

Rhed y ffrwd garedig eto
Gyda thalcen noeth y ty,
Ond ddaw ned i’r fal ai farlys,
A’r hen olwyn fawr ni thry,
Lle doi gwenith gwyn Llanrhiain
Derfyn haf yn llwythi cras,
Ni cheir mwy on tres o wymon
Gydag ambell frwynen las.

Segur faen sy’n gwylio’r fangre
Yn y curlaw mawr a’r gwynt,
Di-lythyren garreg goffa
O’r amseroedd difyr gynt,
Ond’ does yma neb yn malu,
Namyn amser swrth a’r hin
Wrthi’n chwalu ac yn malu,
Malu’r felin yn Nhrefin.

The ruined watermill at Trefin used for grinding wheat and barley ceased trading in 1918 and has recently been restored and made safe.

The poet William Williams (1875 – 1968), [bardic name ‘Crwys’], wrote a poem about the mill called ‘Melin Trefin’. William Williams was an Archdruid (chief bard of the Gorsedd of Bards) and three-times winner of The Crown at the National Eisteddfod. The poem is well loved and came 21st in a BBC Wales online poll of Welsh-speakers’ favourite poems in 2003. 

A translation of the poem is available here – Trefin Mill – William Williams Crwys – Coming up with the Words (sharonlarkinjones.com)

 

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.