Côr Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun 1936 Fishguard National Eisteddfod Choir

Diolch i Mrs Mair Morris, Abergwaun, am y llun o’r Côr. Mr Evan Anthony, prifathro Ysgol Wdig oedd yr arweinydd. Ydych chi yn gallu gweld aelod o’ch teulu yn y Côr? – mamgu neu datcu efallai? Hefyd, pwy sy’n gwbod beth oedd lliw ffrogau’r merched?

Thanks to Mrs Mair Morris of Fishguard for the picture of the Choir. The conductor was Mr Evan Anthony, head teacher at Goodwick School. Can you see a member of your family in the Choir? – grandmother, maybe grandfather? Also, possibly someone knows what colour dresses the sopranos and altos wore?

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.