Agor y goleudy, 1908 yn yr 'Echo Fach' / Opening the lighthouse, 1908 - The County Echo

Defnyddio system 'blondin' i gario nwyddau rhwng yr ynys a'r tir mawr / Using a 'blondin' system to carry goods between the island and the mainland.

Roedd adeiladu goleudy ym Mhencaer yn ddigwyddiad pwysig iawn ar gyfer pob teulu a chysylltiad â’r môr. Diolch i Rachel am anfon  copi o’r erthygl ar achlysur agor y goleudy.

Yn ôl y cofnodion sydd ar gael, rhwng 1908-1910 roedd C. Thomas a W. Young yn swyddogion Trinity House yn y goleudy, ynghyd â J. A. T. Whitchurch a arhosodd tan 1911. Daeth L.P. Phillips  i ymuno ag ef bryd hynny.

 

The construction of the lighthouse was a huge boon for all families who held a connection with the sea. Thanks to Rachel for sending this copy of the article on the occasion  of the opening of the lighthouse.

According to the available records, between 1908-1910 C. Thomas and W. Young were Trinity House officers at the lighthouse, along with J. A. T. Whitchurch who remained until 1911. He was then joined by L.P. Phillips.

Downloads

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.