Fishguard Bay Hotel / Gwesty Bae Abergwaun

Delweddau o gasgliad Gwesty Bae Abergwaun yng Nghanolfan Dreftadaeth Ein Hanes, Abergwaun. Cafodd nifer ohonynt eu casglu gan Richard Morse, fu’n rheolwr y gwesty am nifer o flynyddoedd.Images from the Fishguard Bay Hotel collection at the Ein Hanes Heritage Centre, Fishguard. Many of them were collected by Richard Morse, who was the manager at the hotel for a number of years.
Gwesty Wyncliffe cyn ei droi yn Westy’r Bae / Hotel Wyncliffe prior to it becoming Fishguard Bay Hotel
Hanes Gwesty’r Bae / History of the Bay Hotel
Carden a bostiwyd yn 1914 / A postcard sent in 1914
Hysbyseb gynnar o gylchgrawn / An early magazine article.
Carden bost o 1914 / A postcard from 1914
Ydych chi yn adnabod y ffigyrau yn y llun? / Can you identify the figures for us?
Arwydd y gwesty / Bay Hotel Frontage & sign
Llun o’r gwesty o’r awyr / Aerial view Bay Hotel
Golygfa o’r gwesty gan Pembrokeshire Press / View from Bay Hotel Pembrokeshire Press c. 1995
Wyneb y gwesty / Bay Hotel frontage
Blaen y gwesty gyda cheir / Front of the hotel with cars
Amser swper yng Ngwesty’r Bae / Dining room at Bay Hotel
Adloniant yng Ngwesty’r Bae / Cabaret at the Bay Hotel

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.