Capel Rhosycaerau Chapel - dathlu 250 mlynedd / celebrating 250 years

Chapel members / Aelodau'r Capel
Meic Williams
4) Dyn fu’n byw yn Ffynnon Clun / A gentleman who lived at Ffynnon Clun, Stop & Call; 7) Mr Elwyn Watts, Penmeiddyn; 8) Mr John Rees; 14) Mr Fred James, Dolau; 15) Parchg / Rev Brynmor Davies (Blaenllyn & Newton); 17) Mr Joe Roberts. Penmeiddyn; 20) Parchg / Rev Walter Jones; 24) Parchg / Rev Dan Thomas, Rehoboth; 26) Parchg / Rev D Osbourne Thomas; 28) Mr Emlyn Morgan (E H James); 29) Mr Willie Patterson, Wallis; 30) Jim John, Abergwaun.

Capel Rhosycaerau, 1974 yn dathlu sefydliad yr Achos yn 1724. Wrth y drws mae’r Gweinidog, Walter Jones a’r aelod hynaf Annie Rachel Thomas (nee Roberts) o’r Cilau, Llanwnda. Eleni, (2024) mae’r achos yn Rhosycaerau yn 300 mlwydd oed.

Rhosycaerau Chapel, 1974 celebrating its foundation in 1724. By the door is the Minister, Walter Jones, and its oldest member Annie Rachel Thomas (nee Roberts) of Cilau, Llanwnda. This year, (2024) the Christian cause at this place is 300 years old.

Comments about this page

  • Front row from right to left ; Hughie Thomas (Scleddau) and Joe Roberts (Penmeiddyn) and in the centre Fred James (Dolau)

    By graham evans (24/05/2023)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.