Tarian Ysgol Sul Harmoni / A Shield for Harmony Sunday School

Y llun gyda rhifau / The photograph numbered.
Y llun heb y rhifau / The photograph without numbers.
Dyma lun o Ysgol Sul Harmoni – o bosib ar ddiwrnod ennill y darian. Dydy safon y llun ddim yn wych ond mae gennym nifer fawr iawn o enwau, diolch i ymdrechion Roy a Margaret (brawd a chwaer, gynt o Bontiago). Maent yn amcangyfrif y dyddiad i fod tua 1932/3. Y Parchg William Rees oedd y gweinidog ar y pryd.Here’s a picture of Harmony Sunday School – possibly on the day they were awarded a shield. The picture quality isn’t great but thanks to the kindness of Roy and Margaret, (brother and sister, originally from Pontiago), we have most of the names. They have assessed the probable year as 1932/3. The Rev William Rees was the minister at the time.

1 Beatrice George ‘Trehilyn’ (yn ddiweddarach / later became Mrs Ronald Lewis,
Tresinwen)
2 Emlyn Harries ‘Castell’
3 Margaret Davies ‘Garn Fawr’ (yn ddiweddarach / later became Mrs James)
4 Ron Wilment (?)
5 Gracie Wilment (?)
6 Nesta Nicholas ‘Ty Harmoni’ (yn ddiweddarach / later ‘Is y Garn’)
7
 Beryl Williams ‘Pontiago’ (yn ddiweddarach / later became Mrs Yori Davies, Penbanc Abergwaun)
8 Roy George ‘Ty Gwyn’
9 Olive James ‘Pengwres’
10 Dilys Thomas ‘Nant’
11 Mair Griffiths ‘Pontiago'(yn ddiweddarach / later became Mrs Mair Jones)
12 Lily Harries ‘Castell'(yn ddiweddarach / later became Mrs Edwards, Stop and Call)
13 Jac Williams ‘Pontiago’
14 Roy Williams ‘Pontiago’
15 Gerwyn Williams ‘Pontiago’
16 Ann Morris ‘Y Banc’ (yn ddiweddarach / later became Mrs Young)
17 Biddy Thomas ‘Siop Trefaser’
18 Mrs Morfydd Rees ‘Mans Harmoni’
19 Emlyn Francis ‘Felindre West’
20 Gwynfor Edwards ‘Trehowel’
21 ?
22 ?
23 Trefor Thomas ‘Nant’
24 Gwynfor Morse ‘Taibach’
25?
26?
27 Gordon Hughes ‘Trefeiog’
28 Parchg / Rev Rees ‘Mans Harmoni’
29 Marged Hughes ‘Harmoni’
30 Gwilym Edwards ‘Trehowel’
31 May Edwards ‘Trehowel’
32 Maggie Francis ‘Felindre West’
33 Elizabeth Vaughan ‘Tanymynydd’ (yn ddiweddarach / later became Mrs Hall)
34 Beryl George ‘Llanferan’
35 Allett Davies ‘Trefaser’
36 Dewi Vaughan ‘Tanymynydd’
37 Dilys Morse ‘Taibach'(yn ddiweddarach / later became Mrs Green)
38 Adela Evans  (yn ddiweddarach / later became Mrs Morgan John, Clive Road)
39 Mr Griff John ‘Trefisheg’
40 ?
41 Irene Harries ‘Castell’

 

 

 

Comments about this page

  • The lady standing on the left behind Lily Harries (8) is Miss Morfydd Rees, the youngest daughter of the Rev. W. Rees (Arianglawdd).

    By Susan Kempe (26/10/2022)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.