Harmoni, Capel y Bedyddwyr, Pencaer / Harmony Baptist Chapel, Pencaer.

Harmony Baptist Chapel, Pencaer
Caroline Lloyd collection
Adeilad gwreiddiol 'Capel Harmoni' / The original Harmoni Chapel building.
The County Echo 23-4-1921
1830 - dewis diaconiaid yn Harmoni / Choosing deacons at Harmoni. 'Amman Valley Chronicle'

Adeiladwyd Capel Harmoni yn wreiddiol ym 1828, ac ailadeiladwyd ym 1913. Mae’r adeilad yn y llun cyntaf yn dangos y lle bron yn gywir fel y saif heddiw (er bod y ffenestri yn fwy newydd). Y mae hyn yn awgrymu i’r ffotograffydd dynnu’r llun tua 1913. Safai’r capel gwreiddiol (llun dau) yn y fynwent. Cai aelodau newydd eu bedyddio gan ddefnyddio’r nant, nepell o’r capel. Cai pwll ei greu gan ddefnyddio iet i groni’r nant pan fyddai angen.

Harmony Baptist Chapel was originally built in 1828 and rebuilt in 1913. The first photograph depicts the chapel as it is today (except for some new windows!) This suggests that the image was taken some time after 1913. The original chapel building (second photograph) stood in the cemetery. Baptisms were perfformed in the stream, a short walk from the chapel. The water was pooled using a stop which was lifted or lowered for the occasion.


The Pembroke County Guardian and Cardigan Reporter        4-6-1903

HARMONY. A tea took place at Harmony on Friday afternoon last, in connection with the Sunday School. The cake, etc., was supplied by Mrs. Arthur Davies, Goodwick. After tea was over, a cantata was performed by the Sunday School, under the leadership of Mr J. Williams, The pastor Rev. W. Rees, occupied the chair. We regret to hear of the serious illness of one of the most prominent members of Harmony Baptist Chapel in the person of Mr. Llewellyn, of Bristgarn. He has been very ill during the last fortnight with pneumonia and mflamation. We wish him a speedy recovery and hope to see him about as usual in a short


UNDEB CERDDOROL LLANGLOFFAN, ABERGWAEN, A HARMONI.

O ‘Seren Cymru’ 25-8-1893.

Cynhaliwyd pedwerydd gylchwyl yr undeb uchod yn Hermon, Abergwaen, Llun, Awst 14eg. Neillduwyd cyfarfod y boreu i’r plant bach, ac aethant drwy eu gwaith yn ragorol. Canasant 7 o donau yn swynol a hyfryd. Barn y rhai gawsant y fraint o’u gwrando oedd mai hwn oedd y peth goreu yn nglyn a’r gymmanfa ganu; yr oedd yn newydddeb yn ogystal a cham yn yr iawn gyfeiriad. Diffyg mawr mewn cyssylltiad a chymmanfaoedd canu Sir Benfro ydyw fod y plant yn cael eu anwybyddu braidd yn llwyr. Mor wahanol i hyn y gwna pobl Morganwg; nid ystyriant eu cymmanfa ganu yn gyflawn heb i’r plant bach gael eu cwrdd neillduol ac arbenig iddynt eu hunain. Gobeithio y telir mwy o sylw o’r plant yn y dyfodol. Os esgeulusir yr egynin bach, oferedd dysgwyl am y tywys llawn ac aeddfed.

Yn y prydnawn a’r hwyr canwyd 15 o donau ac un chant o’r Llawlyfr, yn nghyd a’r don boblog- aidd Diadem,’ a’r anthem ‘Gweddi a Mawl.’ Trodd y gymmanfa allan yn ardderchog, canu bendigedig, tywydd braf, a thyrfa anferth o bob’oedd wedi dod yn nghyd. Yr arweinydd appwyntiedig oedd Mr R. C. Jenkins, R.A.M. Llanelli, ond o herwydd amgylchiadau anorfod methodd a dyfod, ond bu mor foneddigaidd a gofalus a danfon substitute teilwng i lanw ei le yn mherson y cerddor ieuanc galluog Mr D. Pugh Evans, R.C.M., Abertawe, yr hwn a gyflawnodd ei waith er perffaith foddlonrwydd i’r cantcrion a’r gwrandawyr.

Os caiff Mr Evans fywyd ac iechyd y mae dyfodol dysglaer yn ymagor o’i flaen, bydd yn sicr o fod un o ser dysgleiriaf Cymru, ac i’r enwad Bedyddiedig. Y mae Mr Evans yn gyfansoddwr o chwaeth bur ac uchel. Y mae prif gyhoeddwyr cerddoriaeth y byd, y Messrs Novello & Co. London, newydd brynu can gyssegredig “Return to thy rest, O my soul,” o’i waith. Credwn nad oes ond un neu ddau Gymro wedi derbyn yr anrhydedd hon o’r blaen. Gallwn yn galonog gymmeradwyo Mr Evans i sylw pwyllgorau ein cymmanfaoedd canu fel arweinvdd o chwaeth a chryn dipyn o fyn’d hefyd ynddo.

Amrywiaeth tarawiadol iawn gawsom yn ystod cyfarfod yr hwyr drwy i Mr Evans ganu” Thou shallt break them,” o’r “Messiah” yn ardderchog. Cyfeiliwyd iddo gan Mr C. Jones, Ferndale, yr hwn ar derfyniad y solo a chwareuodd yr “Halelujah Chorus” nes synu a gwefreiddio y cyfan. Teimla y pwyllgor yn ddiolchgar i Mr Jones am ei barodrwydd yn cynnorthwyo Miss Lamb ar yr harmonium drwy y dydd; cymmerodd y rhan bwysicaf ar ei ysgwyddau a gwnaeth yn odidog iawn. Llywyddwyd gan y Parchn Jones, Abergwaen; Davies, Llangloffan, a Rees, Harmoni. Y trysorydd y flwyddyn hon oedd Mr Llewelyn, Bristgarn, a’r ysgrifenydd Mr Evans, Factory. O. R, I.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.