Gweinidogion Harmoni / Harmony Ministers

Gwaith celf o law un o feibion Harmoni i gofio am fugeiliaid yr Achos. Nid yw pob un wedi ei gynrychioli/ art work from the pen of one of Harmoni's sons. Not all the ministers are represented.
Wes llyfryn am hanes Capel Harmoni wedi ei gyhoeddi eriôd? Os nag wes un ar gael, wedyn, mae’n bosib y bydd y ddogfen hon o ddiddordeb yn y dyfodol pan fydd rhywrai yn ymchwilio. Mae’n bosib mai Mr Gerwyn Williams, Hendygwyn, ond gynt o Bontiago, a fu’n gyfrifol am eu greu.

 

Dyma dabl syml o’r gweinidogion dros y blynydde-

Has a booklet about the history of Capel Harmoni ever been published? If there is not one available, then, it is possible that this document will be of interest in the future when someone investigates. It is possible that Mr Gerwyn Williams, Whitland, but formerly from Pontiago, was responsible for it’s creation.

Here is a table of the ministers who were active at Harmony –

1828 – 62- Parchg/Rev Penry Davies 1828-67 – Parchg/Rev Morris Morris 1867-83 – Parch/Rev Gwilym Harries 1887-1934 -Parchg / Rev William       Rees (Arianglawdd)                      1937-45 – Parchg / Rev D E Davies 1941-45 -Parchg Sam Thomas 1947-50 – Parchg / Rev D Meredith Morgan                                             1951- 60 – Parchg/ Rev John T Young                                                1965-71 – Parchg/Rev Harding Rees 1977 –  Rev/Parchg Emlyn Jones      Parchg/Rev John Roberts Parchg/Rev Geraint Morse

Rhowch wbod os wes gyda chi wybodaeth i  ychwanegu /gywiro yr hyn sydd gennym, os gwelwch yn dda./ Please contact us if you have information to add or correct this record.

 

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.