Brodyr Harmoni ar drip / Harmony gentlemen on a day trip

Rhes ffrynt, chwith i’r dde / front, left to right  – Gyrrwr bws/ bus driver; Edwin Evans (Tancastell); Roy Williams (Pontiago); Bowen George (Trehilyn); Harries James (Trefaser);

Cefn / Back – Tom Morgan (Panteurig); Tomi Harries (Castell); Gwynfor Edwards (Trehowel); Wat George (Trehilyn); Wynn Vittle (Llanwnda); Emlyn John (Ffynnonclyn); Johnny Miles (Penrhyn); Gwilym George (Trehilyn).

Am fwy o luniau Harmoni gwasgwch yma. / For more pictures of Harmony, press here.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.