Te parti Porthsychan / Porthsychan tea party (2)

Te parti Porthsychan gyda tecilau / Kettles on the fire for the party at Porthsychan
Porthsychan

(Please scroll down for English)

Does neb yn gwybod pryd na pham y dechreuwyd cynnal te parti ym Mhorthsychan, ger Tresinwen, ond, roedd yn hen arfer. Byddai pobl yn cwrdd yno yn yr haf, yn deuluoedd cyfan, ac yn cario yr offer i gyd ar gyfer yr achlysur, gan gynnwys llestri tseina a thecilau i’w berwi ar y tân. Ar ail benwythnos Mehefin y cynhelid y parti fel arfer.  Fe fu cyfnod – efallai adeg yr ail rhyfel byd, pan yr aeth yn anodd cynnal y parti, ond wedyn, bu W C Elvet Thomas, (athro o Gaerdydd, ond a oedd â’i achau yn ddwfn yn yr ardal) yn gyfrwng i atgyfodi’r hen arfer. Efallai y caiff ei hatgyfodi rhywbryd eto yn y dyfodol?

Gwelir mwy o’r hanes yma. Diolch i’r teulu Lewis, Tresinwen am shario’r lluniau.

No one knows when or why the custom of having a tea party at Porthsychan, near Tresinwen, started, but it is an old custom. People would meet there – whole families, carrying all the requirements including china cups & saucers and cast iron kettles to boil water on the fire. The party was usually held on the second weekend of June. There was a period – perhaps during the second world war, when it became difficult to hold the party, but then, W C Elvet Thomas, (a teacher from Cardiff, but who had deep roots in the area) instigated local residents to resurrect the old practice. Maybe, someday, a June tea party will be held at Portsychan cove again?

For more pictures and information, press here. Many thanks to the Lewis family of Tresinwen for sharing the pictures.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.