Te parti Porthsychan (3)

 Rocesi, chwith i'r dde / girls named left to right - 1Edna John (Trefisheg); 2 Enid John (Trefisheg); 3 Elizabeth Lewis (Bronmor); 4 Margaret Williams (Pontiago); 5 Patsy - ffrind i deulu Bronmor; 6 Anona Lewis (Bronmor); 7 Pauline Lewis (Bronmor). Rhif 1 a 2 yn chwiorydd, a 3, 6 a 7 yn chwiorydd./ Numbers 1&2 are sisters and 3, 6&7 are sisters.
Mrs Edna Harries
Traeth Porthsychan Beach 2023

(English below)

Dyma lun hafaidd, hapus o gyfnod y ‘te parti’ ym Mhorthsychan. Mae perchenog y llun yn cofio mai hwn we’r cyfnod pan we dynion yn byw yn y goleudy ar Ynys Meicel. Bydde wastod morlo neu ddou yn y bae yn cadw llygad ar y mynd a’r dod. Mae’r goleudy yn wag ers blynydde, ond mae’r morlo yn dal i fola-houlo yn Aberdegan. Diolch i Mrs Harries am shario’r llun a’r stori.

Here is a happy, sunny day – a record of one of the ‘tea parties’ held at Porthsychan cove near Tresinwen. At the time that the snap was taken, there were still lighthouse keepers living on Ynys Meicel, at the lighthouse. There were always seals keeping an eye on the comings and goings on the beach. Unfortunately the lighthouse keepers are long gone, but there are still seals sunbathing at Aberdegan. Many thanks to Mrs Harries for sharing the picture and story.

Am fwy o wybodaeth am y ‘te parti gwasgwch isod / For more information about the ‘tea party’, press below –

Te Parti Porthsychan

Te parti Porthsychan / Porthsychan tea party

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.