Sefydliad y Merched - Cangen Henner / Henner Branch of the Womens Institute

WI show at Hillside Home
Henner W.I had performed a play for Hillside Home Goodwick
Dathlu benblwydd 45 y angen ar 24ain Mehefin 2000 / Celebrating the 45th anniversary of Henner WI on 24th June 2000
Y Llien Gwyn (225) Gorffennaf / July 2000
Miss Perkins
Safle hen Ysgol Henner / The site of old Henner School.

Please scroll down for English

Mae aelodau Cangen Henner, ar y cyfan, yn byw ym mhlwyfi Llanwnda, Tremarchog, Wdig a Tropert. Mae’r gangen wedi ei henwi ar ôl ardal uwchben Stop and Call a Min y Rhos lle yr oedd siop ac ysgol slawer dydd. Mae adeiladau yno o hyd wrth gwrs, ond ni fu disgybion yn yr ysgol ers degawdau, ac mae’r siop erbyn hyn yn fwthyn.

Sefydlwyd y gangen yn 1955, ac yn yr hen ysgol yr oedd cyfarfodydd ar y dechre.  Lampau Tilley a chanhwyllau oedd yn goleuo’r stafell a thân glo i’w gynhesu. Llywydd cyntaf y gangen oedd Miss Nesta Perkins. Erbyn 2000, yn Festri Harmoni y cynhelid cyfarfodydd, ddwy waith y mis. Yr oedd Miss Perkins yn dathlu ei phenblwydd yn 95 yn yr un wythnos (21 Mehefin) ag yr oedd Cangen Henner yn dathlu 45 mlynedd.

The members of Henner W.I. live, largely, in the parishes of Llanwnda, St Nicholas, Goodwick and Granston. The branch is named after a locality above Stop and Call and Min y Rhos which was once a pivot of the community.

The branch was established in 1955, and meetings were held in the old school at the beginning. Tilley lamps and candles lit the room and a coal fire was lit to heat it. The first president of the branch was Miss Nesta Perkins. By 2000, meetings were held at Harmony Vestry, twice a month. Miss Perkins was celebrating her 95th birthday in the same week (June 21st) that Henner Branch were celebrating 45 years.


Tynnwyd y lluniau cyntaf yn 1974 adeg cynhyrchiad i drigolion Cartref Henoed Hillside.

The first two photos were taken in 1974 and the occasion was a show put on for the residents of Hillside Residential Home.


Llun / Photo 2 –

Cefn / Back L to R   :- Beryl Davies: Vera Owen: Marion Hunter: Elsie Lanham: n/k: Megan Morgan: Peggy Cateaux: Mrs Connie Thomas: Betty George: Mrs Jones.

Blaen / Front  : Catherine Owen :n/k :Doreen Edwards :Jessica Tyrrell: Winnie Davidge: May Brickle


Mae’r lluniau sy’n dilyn o Llien Gwyn Gorffennaf 2000.

Photos 3 & 4 are from Y Llien Gwyn in July 2000.

Comments about this page

 • In the more recent photo the members are as follows:
  Back row:Ann Latter, Rosemary Johns, Rachel Davis, Pat Davies
  Middle row: n/k, Avril Norman, n/k, Hilary Croxford, Pat Price,n/k, n/k, Margaret Davies
  Front row:Peggy Cateaux, Nesta Perkins, Beryl Davies, Meryl Sandy, Jo Bowen

  Henner WI now meets on the 2nd Monday of the month in St Nicholas Village Hall at 10.30am. It is still a thriving group

  By Rachel Davis (18/06/2023)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.