Pencaer Map

Map a gyhoeddwyd yn fuan wedi'r Goresgyniad i ddangos prif ddigwyddiadau a lleoliadau y brwydro. / A map produced shortly after the invasion to show the main events and locations 22-24 February 1797.
Celia Bartlett
Manylun yng nghornel y map a ailargraffwyd adeg dathlu canmlwyddiant 1897. / A detail from the corner of the reproduced map which was issued during the 1897 centenary celebrations.
A map was produced to recall in detail the events of 1797. This fine engraving was dedicated to Lord Cawdor. The map was prepared by local land surveyor Thomas Propert. (Another less detailed map was published by Laurie and Whittle which shows just the vicinity of Parrog beach, Goodwick.) Second and third editions of the large map were published in 1897 and 1997.Cynhyrchwyd map i gofnodi digwyddiadau 1797 yn fanwl. Engraffiad cywrain wedi ei gyflwyno i’r Arglwydd Cawdor oedd hwn. Paratowyd y map gan y syrfëwr tir lleol Thomas Propert. (Cyhoeddwyd map arall llai manwl gan Laurie a Whittle sy’n dangos cyffuniau traeth Y Parrog, Wdig, yn unig.) Gwnaed ailargraffiad o’r map mawr yn 1897 a 1997.

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.