Trip Harmoni i'r Gwaith Dur yn Llanelli / Harmony on a day trip to the Llanelli Steel Works.

Llun / picture - Mrs M Davies

Byddai pawb yn edrych ymlaen yn fowr at ddwarnod ‘Y Trip’. Yn 1961 – trip i Fae Abertawe  a gafwyd , ond yn 1947, Llanelli we’r dewis. / Every one looked forward immensley to the annual trip. In 1961, Swansea Bay was the destination, however, in 1947, it was Llanelli.

Blaen (chwith i dde) / front (left to right) – Rhian Thomas (Gilfach); Ilid Morgan (Mans Harmoni); Eirlys Francis (Felindre West); Morfydd Evans( Tancastell).

Rhes /Row 2 – Parchg /Rev Meredydd Morgan (Y Mans); Gwilym George (Trehilyn); Mari Ifans (Morfa Bach); Mrs Morgan (Y Mans); Margaret Williams (Pontiago); Jane Thomas (Gilfach); Gwennie Morgan (Panteurig); Dilys Morgan (Panteurig); Olwen James (Pengrwes); Beatrice George (Trehilyn); Jimmy James (Trefaser); Gwynfor Edwards (Trehowel); Maggie Edwards (North Pole); Let George (Tý Gwyn); Dinah Evans (Tancastell).

Cefn / Back- Emlyn Francis (Felindre West); Glyn George (Tý Gwyn); Will Thomas (Gilfach); Edwin Evans (Tancastell); Emlyn Harries (Castell); Rees Harries (gyrrwr y bws/ bus driver) Arweinydd y trip/ Trip organiser Jac Williams (Pontiago); Wat George (Trehilyn).

Diolch i Mrs M Davies am anfon y llun a’r wybodaeth / Thanks to Mrs M Davies for sharing the picture and information.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.