Pontiago

Pontiago
Eleanor Phillips
Pontiago
Eleanor Phillips
Rhiw Pontiago / Pontiago Hill.
28-5-1903 The County Echo
Roedd bywyd yn cael ei fyw’n arafach, tua throad yr 20fed ganrif, pan yr ymwelodd ffotograffydd â Phontiago. Rydym yn ffodus bod y ddau lun yma yn llawn manylion, ac yn adrodd cyfrolau am y gwaith oedd yn digwydd yma.The pace of life was definitely slower when the photographer captured these scenes of Pontiago, around the turn of the 20th century. Many small details tell of the type of work that went on here.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.